Jeżeli posiadają Państwo tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje lub ma siedzibę na obszarze apelacji białostockiej to przeprowadzę egzekucję z całego majątku, z wyjątkiem nieruchomości położonych poza moim rewirem.