Szanowni Państwo,

jestem prawnikiem, specjalistą w zakresie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Ukończyłem aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Warszawie. Po zdanym egzaminie zawodowym decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostałem powołany do pełnienia funkcji asesora komorniczego. Służbę komornika sądowego pełnię od 2020 r.

Oprócz wykonywania wyroków sądowych dodatkowo doręczam zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Ponadto, w ramach przyznanych uprawnień sporządzam protokoły stanu faktycznego (więcej o protokołach patrz w zakładce „Protokół stanu faktycznego” znajdującej się w stopce strony).

Zapraszam.