Moim rewirem jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łomży. Jeżeli posiadają Państwo tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje lub ma siedzibę w moim rewirze, to przeprowadzę egzekucję z całego majątku. Ponadto,  jestem właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w moim rewirze.